Retorik

Afdeling for Retorik har en ganske særlig plads i europæisk retorikforskning. Uddannelsen blev udbudt første gang i begyndelsen af 1970'erne og var den første uddannelse i retorik på et moderne europæisk universitet.

Afdelingens akademiske styrke ligger i den integrerede historiske, kritiske og teoretiske tilgang til retorikkens rolle i samfundslivet. Størstedelen af forskningen falder ind under feltet retorisk kritik. Navnlig forskningen inden for retorisk medborgerskab, argumentation og retorikhistorie har haft teoretisk og begrebsmæssig impact på international retorikforskning.

Afdelingen spiller således en væsentlig rolle i det nordiske retorikmiljø. Det internationale tidsskrift Rhetorica Scandinavica er blevet redigeret af forskere fra Afdeling for Retorik siden 2011.

Ansatte på Afdeling for Retorik

Forskningsgrupper

Dansk retorikhistorie i internationalt perspektiv
Kontakt: Hanne Roer