Forskning

Institut for Medier, Erkendelse og Formidlings kerneopgave er at levere original forskning og viden inden for instituttets fagområder og uddanne højtkvalificerede bachelorer, kandidater og ph.d.er.

Forskningen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er karakteriseret ved en grundlæggende nysgerrighed efter at udforske fundamentale spørgsmål og fænomener inden for instituttets forskningsområder – og høj kvalitet på internationalt niveau. Vores forskning bliver til stadighed mere international, og vores forskere publicerer regelmæssigt i førende internationale tidsskrifter og på de vigtigste forlag inden for deres respektive felter.  

Instituttets forskere indgår i samarbejde og udveksling på tværs af instituttets egne forskningsfelter samt med forskere og forskningsfelter uden for instituttet.

Instituttet har impact i det offentlige domæne. Instituttets forskning formidles og diskuteres i en lang række offentlige fora og i medier, og dets forskere udfører vigtige opgaver i såvel statslige som ikke-statslige sammenhænge, som fx rådgivning af politiske beslutningstagere, samarbejde med NGO'er og konsulentopgaver for organisationer og virksomheder.

Forskningsafdelinger og forskningsgrupper

Instituttet rummer flere betydningsfulde og internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljøer og er organiseret i fire forskningsafdelinger samt en række forskningsgrupper. Forskningsgrupperne er ansvarlige for at tilrettelægge forskningsaktiviteter, at uddanne ph.d.er og postdocs, og for at de studerende bliver involveret i forskningen. De fire forskningsafdelinger er:

Forskningscentre