Samarbejde

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling samarbejder med organisationer og erhvervsliv. Det sker gennem forsknings- og udviklingsprojekter, undervisningsforløb, praktikordninger, virksomhedsspecialer og erhvervsPh.d-ordningen.

Forsknings- og undervisningsprojekter

Instituttet har samarbejdet med så forskellige aktører som Sonofon, Novo Nordisk, Sundhedsstyrelsen og professionshøjskolen VIA.

Virksomheder, der er interesserede i at samarbejde om et forsknings- eller undervisningsprojekt, kan kontakte institutleder Maja Horst.

Praktik og virksomhedsspecialer

En hel del af instituttets studerende ønsker en tæt kontakt til erhvervslivet, og derfor har vi valgt at gøre det muligt for alle studerende at gå i praktik som en del af deres kandidatuddannelse og at skrive eksamensopgaver og specialer i samarbejde med eksterne partnere.

Læs om mulighederne for et projektorienteret forløb mellem en studerende og en arbejdsplads.