Filosofi

Forskningen på Afdeling for Filosofi er mangfoldig og spænder vidt, og mange af forskningsaktiviteterne sker i samarbejde med andre fag, fx psykiatri, psykologi, samfundsfag, medicin, biovidenskab, datalogi, økonomi, klassiske studier og teologi.

Forskningsgrupperne og forskerne udgiver regelmæssigt deres forskning i førende internationale tidsskrifter, fx inden for områderne bevidsthedsfilosofi, fænomenologi, social epistemologi, politisk filosofi, bioetik, medicinsk etik, filosofihistorie og videnskabsfilosofi. 

Ansatte på Afdeling for Filosofi

Forskningsgrupper

Filosofiens historie
Kontakter: Leo Catana og  Sabrina Ebbersmayer

Teoretisk filosofi
Kontakt: Thor Grünbaum

Praktisk filosofi
Kontakt: Morten Ebbe Juul Nielsen

Eksternt finansierede kollektive forskningsprojekter

Convergent ethics and ethics of controversy (CEEC)
Kontakt: Klemens Kappel

Intentions, Selection and Agency
Kontakt: Thor Grünbaum 

Living Machines? Prospects and Limitations of the Engineering Approach to the Organism
Kontakt:  Sune Hannibal Holm

Psyko social aspects of Cerebral Palse
Kontakt: Kristian Moltke Martiny

Social Sammenhængskraft
Kontakt: Vincent Hendricks

The Politics of Social Cohesion
Kontakt: Nils Holtug

The social epistemology and social psychology
Kontakt: Klemens Kappel

You and We: Second-person engagement and collective intentionality
Kontakt: Dan Zahavi