Pædagogik

Forskningen på Afdeling for Pædagogik er kendetegnet ved teoretiske og empiriske analyser af pædagogik i dens praktiske, institutionelle, faglige og videnskabelige former.

Forskningen på Afdeling for Pædagogik fokuserer på forståelsen af pædagogikkens betydning i formelle og uformelle kontekster og i forskellige institutionelle sammenhænge for børn, unge og voksne. Der fokuseres på forståelsen af pædagogiske problemer, programmer, interventioner, debatter og fænomener i forhold til sociale, kulturelle og politiske processer.

Afdelingen har et tæt samarbejde og samspil med eksterne partnere, ikke mindst med professionshøjskolerne i forbindelse med deres lærer- og pædagoguddannelser. 

Ansatte i Afdeling for Pædagogik

Forskningsgrupper

Børn, Medier og Kultur
Kontakt:  Trine Øland 

Velfærdsarbejdets sociologi og historie
Kontakt: Trine Øland