Søg om ekstern finansiering til forskningsprojekter på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Hvis du er ved at søge eksterne midler til et forskningsprojekt, som du gerne vil have Institut for Medier, Erkendelse og Formidling til at huse, skal du indsende en interessetilkendegivelse til instituttet senest 10 uger inden fondens ansøgningfrist.

Interessetilkendegivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet, dets omfang og en bemandingsplan.

Send interessetilkendegivelsen til forskningsfuldmægtig Lin Solvang, ls@hum.ku.dk.

Hvis institutleder Maja Horst kan give projektet sin foreløbige godkendelse, vil du blive bedt om at indsende yderligere information. Du er meget velkommen til at besøge forskningsfuldmægtig Lin Solvang i lokale 14.3.47, hvis du vil drøfte støttemuligheder, ideer, udkast og budgetskabeloner.

Mere information

Instituttets nyheder om forskningsstøtte - med aktuelle interne deadlines

Fakultetets side om forskningsstøtte

Forskerportalen på KUnet (intranettet)