Journalism Studies - Crossing Boundaries

Satsningsområdet Journalism Studies - Crossing Boundaries fokuserer på journalisme i en tid af flux. Traditionelle opfattelser af journalistisk som både en praksis og et akademisk felt er pga. globalisering, kommercialiseringen, digitaliseringen og (af)-professionaliseringen blevet betydeligt forandret i de seneste år.

Et særligt kendetegn ved disse forandringer består i, at journalistikkens grænser i stigende grad bliver udflydende. Det gælder både hvad angår indholdet, men også æstetisk, professionelt, teknologisk og institutionelt. Mens nogle argumenterer for at denne udviskning af grænserne er en kritisk udfordring for journalistikkens politiske og kulturelle rolle, argumenterer andre for at disse roller er blevet genopfundet og revitaliseret.

Hvad enten tilgangen er kritisk eller optimistisk, så har ændringerne givet anledning til at journalistikstudier er blevet et blomstrende og konstant voksende forskningsfelt på tværs af fagligheder både internationalt og nationalt.

Det centrale forskningsområde for satsningsområdet består i undersøgelsen af disse forandringer samt den nye grænseflade mellem journalistisk praktisk og journalistikstudier. Satsningsområdet anlægger i sit forskningsarbejde både kulturelle, sociologiske og teknologiske tilgange.

Satsningsområdet er knyttet til The Nordic Network for Cultural Journalism Research, støttet af NOS-HS 2014-2015 og ledes af Nete Nørgaard Kristensen.

Satsningsområdets akviteter er tæt knyttet til satsningsområdet Media systems: Media Policy, Regulation and Institutions og det eksterne forskningsprojekt Fra Elfenbenstårn til Twitter: Kulturkritikeren i den aktuelle mediekultur.

Læs om forskningsprojektet på engelsk