Maja Klausens – Københavns Universitet

Ældre menneskers håndtering af og oplevelser med det medialiserede offentlige Danmark

Projektansvarlig: Maja Klausen

Dette projekt undersøger, hvordan ældre håndterer og oplever medialiseringen af det offentlige Danmark samt den digitale kommunikation der følger med den.

Undersøgelser fra Danmarks statistik viser, at 12% af de 65-74-årige og 41% af de ældre over 75 aldrig har været på Internettet. I 2012 vedtog regeringen et lovforslag, der medførte, at 80% af al kommunikation borger og offentlige instanser imellem fra 2015 overgik til at foregå digitalt. Der er således skabt en situation, hvor en større gruppe af ældre er nødt til at finde måder hvorpå manglende IT-kompetencer ikke forhindrer kommunikationen med det offentlige i at finde sted.

En mulig måde at håndtere kravet om digital kommunikation bliver for de mindre IT-stærke ældre at søge hjælp hos familiemedlemmer, naboer eller venner med bedre kendskab til brug af Internettet og stærkere IT-kompetencer end dem selv.
Dette betyder, at den ældre sættes i en situation, hvor personlige dokumenter vedrørende for eksempel den ældres økonomi og helbred bliver delt med en tredjepart.

Dette projekt ønsker at undersøge konsekvensen af denne og andre mulige håndteringsstrategier. Hvordan oplever den ældre konsekvenserne af for eksempel at måtte bede om hjælp til, eller helt overlade kommunikationen med det offentlige, til familiemedlemmer eller bekendte? Projektet stiller følgende spørgsmål:

Hvordan håndterer og oplever ældre (65+) overgangen fra analog til digital kommunikation med det offentlige? Hvilke betydninger har det for den ældres selvopfattelse? Påvirkes den ældres oplevelse af medborgerskab - og i så fald: på hvilke måder? Og endelig: Hvordan påvirkes forholdet mellem den ældre og personen, der assisterer med den digitale kommunikation?

Den teoretiske rammesætning for dette delprojekt består i en kombination af kulturgerontologi (Twigg & Martin 2015; Gilleard & Higgs 2015, 2006; Gulette 1997, 2013) og kritisk medialiseringsteori (Jansson 2015; Hepp 2012; Krotz 2007). Det kulturgerontologiske perspektiv prioriterer et nuanceret blik på alderdom og aldringsprocesser.
Gennem et fokus på ældre danskeres (65+) håndtering af digital kommunikation med det offentlige, undersøger dette projekt, hvorledes medialiseringen af kommunikationen med det offentlige transformerer og indvirker på den ældres selvopfattelse, oplevelse af medborgerskab og relation til personer, der hjælper den ældre med kommunikationen.