Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

Forskningsprojektet blev ledet af Christa Lykke Christensen og var finansieret af Velux-fonden i perioden 2013-2016.

Projektet undersøger ældre menneskers mediebrug med henblik på at afklare, om medierne bidrager til at skabe, vedligeholde eller forandre traditionelle forestillinger om aldring og alderdom.

Projektets forskningsspørgsmål skal afdække fremstillingen og opfattelsen af aldring og alderdom i forskellige medier samt betydningen af medier i ældre menneskers hverdagsliv.

Projektgruppen er sammensat af medieforskere og kulturgerontologer. Projektet består af seks individuelle empiriske delprojekter, der undersøger foholdet mellem aldring og medier:

Videnskabeligt advisory board

  • Professor, Trine Syvertsen, Institutt for Medier og Kommunikasjon, Oslo Universitet
  • Professor, Håkan Jönson, Socialhögskolan, Lunds Universitet
  • Professor, Kim Schrøder, Institut for Kommunikation, Roskilde Universitet
  • Forsker Karin Lövgren, Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå Universitet