Forskningen på afdeling for Pædagogik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Pædagogik

Forskning på afdeling for Pædagogik

Faget pædagogik har opdragelse, læring, undervisning, dannelse og uddannelse som genstandsfelt. Forskningen vedrører formelle og uformelle kontekster og forskellige institutionelle sammenhænge for børn, unge og voksne i nationalt såvel som komparativt og globalt perspektiv.

Forskning for fællesskabet

Uddannelse og pædagogik berører os alle, så der er et stort samfundsmæssigt behov for viden om afdelingens fagområde. Forskningen indgår derfor i mange forskellige anvendelsesorienterede sammenhænge, og den muliggør og kvalificerer en række vigtige diskussioner om uddannelse og pædagogisk praksis.

Der forskes i pædagogik og i de pædagogiske professioners grundlagsproblemer, og forskningen beskæftiger sig med en række pædagogiske problemstillinger relateret til kategorierne køn, kultur, klasse, nation, etnicitet, identitet og subjektivitet.

Metodisk anvendes didaktisk analyse, etnografiske og sociologiske tilgange, filosofiske og idehistoriske tilgange, socialhistoriske og genealogiske tilgange samt politisk-sociologiske dokumentanalyser og historiske kildestudier.

Endelig udføres der på afdelingen forskningsbaserede evalueringer af pædagogiske eksperimenter og innovative uddannelseskoncepter, og der forskes i evalueringers betydning for pædagogiske processer.