Forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning

(English version)

Forskning på MEF

Instituttets forskning er primært organiseret i de fire afdelinger 'Film, Medier og Kommunikation', 'Filosofi', 'Pædagogik' og 'Retorik'. For at styrke kollektive forskningsmiljøer er der nedsat en række forskningsgrupper. Målet er, at forskningen har internationalt format og relevans for det omkringliggende samfund.

Instituttets forskningsområder omfatter videnskabelig erkendelse, formel og uformel læring, kommunikativ handlen såvel som æstetisk erfaring i både medieret og ikke-medieret form. Instituttet bidrager også med meta-viden: viden om viden, dens indhold, form, status og begrænsninger, udvikling og formidling.

Oversigt over interne og eksterne forskningsprojekter.

Impact

I forhold til det omgivende samfund leverer instituttet anvendelig viden om menneskers forståelse af sig selv og deres placering i verden, fra oldtiden til i dag; om menneskets mangfoldige erkendelse-, lærings- og kommunikationsformer, og den indflydelse, som socialisering, dannelse og kommunikation har på individer, grupper og hele samfund gennem forskellige medier – fra samtalen til internettet.

Følgende eksempler viser hvordan samfundet på forskellige måder nyder godt af instituttets forskning:

MEFs forskning spredes som ringe i vand via den omverden, som instituttet samarbejder med og kommunikerer gennem:

I program-serien PERSPEKTIV på TV2 Lorry findes flere eksempler på forskning fra MEF, som har fundet vej ud i samfundet:

Afdelinger og forskningscentre

Instituttets forskning er organiseret inden for afdelingerne og i særlige centre.

Du kan læse om forskningen på instituttet fordelt på de enkelte fag:

Læs om instituttets forskningscentre på deres hjemmesider: