Forskningsstøtte på MEF – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte på MEF

Søg eksterne projektmidler til forskning ved MEF


Instituttet har fastsat procedurer for håndtering af projektansøgninger for at sikre tid til en grundig gennemgang af ansøgninger og budgetter.

Interessetilkendegivelse

Interessetilkendegivelse med angivelse af projektperiode og bemandingsplan skal ALTID sendes til Lin Solvang, ls@hum.ku.dk inden de interne deadlines eller senest 6 uger før en given ansøgningsfrist, ellers vil en ansøgning først kunne bearbejdes til næste ansøgningsrunde. Et par linjers beskrivelse af projektidé og -omfang er tilstrækkeligt.

Hvis du som ansøger ønsker dit projekt tilknyttet MEF, skal projektansøgningen godkendes af institutlederen.

Udkast til projektbeskrivelse kan indsendes til ls@hum.ku.dk, så vil der så vidt muligt blive givet feedback på teksten.

Kom forbi lokale 14.3.47 (Søndre Campus, Karen Blixens plads 8) for en uddybende snak med forskningsfuldmægtig Lin Solvang om ansøgningsmuligheder, projektbeskrivelse eller budget.

Links

  • FORM 2 - Bemandingsplan. Løntallene beregnes af Økonomicentret efter indsendelse med angivelse af alle projektdeltagere, der skal modtage løn.