Praktik – et projektorienteret forløb mellem en studerende og din arbejdsplads

Studerende kan indgå i et såkaldt projektorienteret forløb – i daglig tale ”praktik” – hvor de udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. I et projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet har den studerende både en vejleder fra virksomheden og en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en prøve (udarbejdelse af rapport + evt. mundtlig eksamen).

Hvad kan din virksomhed få?

 • Løst konkrete opgaver af en fagligt kvalificeret studerende
 • Større rekrutteringsmuligheder blandt universitetsstuderende
 • Tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
 • Adgang til den nyeste viden, analyser og metoder fra den studerendes fagområde
 • En kompetent og nysgerrig medspiller, som kan bringe ny energi til din virksomhed.

Hvad kan en studerende tilbyde i din virksomhed?

Den studerende kan i et projektorienteret forløb løse afgrænsede projekter eller opgaver. Den studerende kan tilbyde generel, akademisk bistand inden for fx organisering, formidling, analyse og markedsføring.

Den studerende kan også tilbyde fagspecifikke kompetencer fra deres respektive uddannelser: Film- og Medievidenskab, Filosofi, Kommunikation og IT, Pædagogik, Retorik og Cognition and Communication.

Hvornår?

Et projektorienteret forløb er typisk placeret i tidsrummet september – januar eller februar – juni efter aftale mellem studerende og virksomhed.

Hvor mange timer?

Et projektorienteret forløb må ikke være studietidsforlængende. Timeantallet afhænger af, om forløbet er normeret til et halvt semester (15 ECTS), hvor studerende sideløbende følger et andet modul på universitetet eller et helt semester (30 ECTS).

 • 15 ECTS: Forløbet er typisk mellem 375-400 timer.
 • 30 ECTS: Forløbet er typisk mellem 600-650 timer.

Timerne kan - efter aftale mellem den studerende og arbejdspladsen – bruges over en kortere periode eller spredes ud over hele semesteret med færre timer om ugen.  

Der skal tages hensyn til, at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Få en studerende på din arbejdsplads – sådan gør du:

 1. Skriv et ’praktikopslag’: Fortæl kort om virksomheden, de konkrete projekter/opgaver og hvilke kompetencer du søger hos den studerende. Anfør gerne en ansøgningsfrist og en kontaktperson.
 2. Del opslaget: Du kan dele opslaget i Facebook-gruppen 'Job- og praktikopslag for MEF studerende'. Du kan også få delt opslaget bredere ved at benytte KU Projekt & Job. Del gerne opslaget i april (for aftaler med start i september) eller oktober (for aftaler med start i februar). Del evt. også opslaget via andre relevante kanaler fx via netværk eller sociale medier.
 3. Lav en aftale med en studerende: Når du har fundet den rette studerende, skal I sammen aftale de nærmere rammer og indgå en kontrakt. Den studerende skal i samarbejde med virksomheden sikre, at kontrakten lever op til kravene og de faglige mål i studieordningen og til rammerne for et projektorienteret forløb. Den studerende skal aflevere kontrakten til godkendelse på instituttet senest d. 15. august/15. januar. Studielederen skal herefter godkende kontrakten. Derefter kan forløbet begynde.
 4. Vejled den studerende: Under det projektorienterede forløb skal vejlederen i virksomheden sikre, at den studerende får kvalificeret vejledning og feedback. Desuden skal den studerende indgå i dagligdagen og have adgang til normale fysiske rammer på en arbejdsplads såsom en computer, internetadgang, skrivebord og lignende.

Er praktikken meritgivende?

Ja, hvis der er indgået en kontrakt mellem virksomheden, den studerende og instituttet, er forløbet ECTS-givende og indgår som en del af den studerendes uddannelse.