Ph.d. på MEF

Ph.d.-projekterne på MEF er organiseret inden for instituttets fire forskningsafdelinger:  Filosofi, Pædagogik, Retorik og Film, Medier og Kommunikation. Instituttet har omkring 30 ph.d.-studerende, som alle har en hovedvejleder fra instituttet.

Ph.d.-uddannelsen er en 3-årig forskeruddannelse, som man kan søge, hvis man har en relevant kandidatuddannelse, som er anerkendt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Som ph.d.-studerende arbejder man på et selvstændigt forskningsprojekt, som også kan indgå i et større forskningsprojekt. Ph.d.-projekterne er højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på instituttet. 

Forskeruddannelsen

Kernen i et ph.d.-forløb er det individuelle forskningsprojekt og den afsluttende afhandling. I ph.d.-forløbet indgår også undervisning, formidling, forskningsadministration af forskellig art, og man skal som ph.d.-studerende deltage i et antal ph.d.-kurser, ligesom ophold ved andre forskningsinstitutioner i udlandet anbefales.

Som ph.d.-studerende under fakultetets ph.d.-uddannelse er man sikret kvalificeret og professionel feedback, og man kan trække på højt estimerede forskeres kompetencer gennem vejledning, gæsteophold på udenlandske forskningsinstitutioner og som deltager i internationale konferencer, seminarer, masterclasses og andre faglige arrangementer.

Instituttet giver desuden mulighed for, at ph.d.-studerende kan afholde præforsvar i form af et afslutningsseminar for at understøtte den endelige afhandlings kvalitet.

Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelsen er en del af Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. På Ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde alle relevante oplysninger om, hvordan man kan ansøge om at blive ph.d.-studerende på fakultetet, herunder på MEF. Der er også en fyldig oversigt over ph.d.-uddannelsens struktur og elementer, regler og bekendtgørelser mm.

Instituttet arrangerer fagspecifikke ph.d.-kurser, der udbydes og administreres af Det Humanistiske Fakultetets Ph.d.-skole. Kurserne opslås på den nationale database over ph.d.-kurser udbudt af danske universiteter

Ph.d.-koordinatorer på MEF

Instituttet har udpeget fire ph.d.-koordinatorer, en fra hver af de fire forskningsafdelinger. Ph.d.-koordinatorerne kan give en introduktion til instituttet, foreslå kurser, hjælpe med at arrangere præforsvar mv.