Undervisnings-evalueringsplan for efteråret 2016 – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Kvalitetssikring af uddannelser > Undervisnings-evalueri...

Der midtvejsevalueres i uge 43 2016.

Skriftlig slutevaluering finder sted i uge 50 2016.

Studienævnet afholder møde om evaluering i januar 2017.