Studievejledning – Københavns Universitet

Forside > Kontakt > Studievejledning

Studie- og karrierevejledningen

Træffetider

Mandag-torsdag

Telefontider: 9.00-10.00

Træffetider: 10.00-13.00

Fredag

Træffetider: 12.30-15.30

NB! Der er ikke telefontid om fredagen.

Vi lukker for telefon- og træffetiden til tiden, også selvom der er kø. Vi får flest henvendelser mellem kl. 12-13. 

Telefon: 35 32 88 55
E-mail: mef-vejl@hum.ku.dk
Lokale: 14.3.55 på Søndre Campus

★ Ændringer i træffetiderne ★

Træffe- og telefontider er aflyst onsdag d. 8. august og onsdag d. 29. august.

 

Tavshedspligt og oplysningspligt
Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os med en forvisning om, at det vil blive imellem os, medmindre at vi gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er vi forpligtiget til at viderebringe informationerne til studielederen.