Studievejledning – Københavns Universitet

Forside > Kontakt > Studievejledning

Studie- og karrierevejledningen

Træffetider

Mandag-onsdag

Telefontider: 9.00-10.00

Træffetider: 10.00-13.00

Torsdag-fredag

Telefontider: 11.30-12.30 — NB! Der er ikke telefontid om fredagen.

Træffetider: 12.30-15.30

Vi lukker for telefon- og træffetiden til tiden, også selvom der er kø. Vi får flest henvendelser mellem kl. 12-13. 

Telefon: 35 32 88 55
E-mail: mef-vejl@hum.ku.dk - der kan være op til 14 dages svartid.
Lokale: 14.3.55 på Søndre Campus

★ Ændringer i træffetiderne ★

Træffe- og telefontid er aflyst onsdag den 20. juni pga. heldagsseminar.

 

Tavshedspligt og oplysningspligt
Studievejledningen har tavshedspligt. Det betyder, at du kan tale med os med en forvisning om, at det vil blive imellem os, medmindre at vi gennem vejledningen bliver vidende om kriminelle forhold eller eksamenssnyd. I disse tilfælde er vi forpligtiget til at viderebringe informationerne til studielederen.