BA intro – Københavns Universitet

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet!

På disse sider finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Ruspjece og hilsen fra tutorerne

Kære nye studerende

Tillykke med optagelsen på Kommunikation og IT!

Kommunikation og IT er en del af MEF instituttet (Medier, Erkendelse og Formidling) og vi hører til på Søndre Campus på Amager, som i daglig tale kaldes KUA (Københavns Universitet Amager).

Her finder du ruspjecen for alle nye studerende på Kommit årgang 2017. I denne pjece, får du en masse praktiske informationer omkring uddannelsen og introforløbet.

Husk at tilmelde dig gruppen ”Kommunikation og It årgang 2017” på Facebook!

Hvis du har spørgsmål af nogen art, så er du velkommen til at kontakte os på vores mail, som er Kommitstart2017@gmail.com, hvor vi vil gøre vores bedste for at svare hurtigst muligt.

Vi glæder os til at møde dig d. 17 august eller i introdagene fra d. 28 august!

Venlig hilsen,

Signe, Magnus & Sabine

Introuge og hyttetur

For at du kan lære dine medstuderende bedre at kende og få en god introduktion til studiet, opfordrer vi til at du deltager i introugen. Introugen vil finde sted den 28 august -1. september, hvor der vil være rig mulighed for at lære universitet og dine kommende medstuderende at kende. Det kommer til at foregå på Søndre Campus, som ligger på Karen Blixens Plads 8, 2300 København S.

Inden introforløbet går i gang, vil der d. 17 august blive afholdt Studenterrådets årlige Rusarrangement. Arrangementet er frivilligt, men vi opfordrer dig til at komme, da der her er god mulighed for at møde os tutorer og dine medstuderende, samt at få besvaret eventuelle spørgsmål om introforløbet. Hold øje med Studenterrådets facebookside for mere information.

Man skal hverken tilmelde sig eller betale for introugen, så det er bare med at møde op :-). Du skal dog huske at tilmelde dig hytteturen, som finder sted d. 15-17. september! Det gør du ved at betale 650 kr. til nedenstående konto senest fredag d. 8. september:

Reg nr.: 5021
Konto nr.:0001612341

Dette beløb dækker bus, underholdning, kost og logi. Husk at skrive dit fulde navn i overførslen, så vi kan se, hvem der har tilmeldt sig. Hytteturen er en hyggelig og sjov weekend for dig og dine nye medstuderende, hvor vi tutorer har planlagt en masse sjove aktiviteter for jer!

Se program for introugen.

Studiestartsprøve

MEF har indført studiestartsprøver på alle BA-uddannelser. Prøven skal sikre, at du reelt er startet på uddannelsen og består alene i, at du skal være til fuld tilstede (100 %) i undervisningen den første uge (uge 36) af semester i følgende undervisningsforløb:

  • Grundlæggende kommunikationsteori.

Underviseren på det berørte undervisningsforløb vil orientere om prøven.

Hvis du ikke har haft det fornødne fremmøde, er studiestartsprøven ikke bestået og du vil blive kontaktet via din KU-mail og tilbudt omprøve.

Omprøven består af et refleksionsnotat på 1 normalside. Notatet skal afspejle dine refleksioner over din motivation for at søge ind på studiet.

Omprøven afholdes 12-13. september. Refleksionsnotatet fremsendes til mefstudieadmin@hum.ku.dk senest 13. september 2017 og bedømmes af studielederen med godkendt/ikke godkendt 14. september 2017. Du informeres herefter om udfaldet af prøven – hvis prøven ikke er godkendt, udmeldes du af studiet.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse.

Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder førsteårsprøven og de øvrige studieaktivitetskrav. Læs mere på www.KUnet.dk→ Din uddannelses hjemmeside (under Mine enheder) → Uddannelsens forløb → Studieaktivitetskrav.

Kursus i studieteknik og gode råd

Instituttets studie- og karrierevejledning afholder i september måned et studieteknikkursus for alle nye studerende på din uddannelse. På kurset får du indsigt i læsestrategi, notatteknik, akademisk skrivning og studieplanlægning.

I samarbejde med Studenterrådgivningen afholdes der i oktober et kursus i det gode studieliv og gode studievaner.

I slut oktober/start november vil du desuden sammen med din studiegruppe blive indkaldt til en studiegruppesamtale, hvor I sammen med en studievejleder vil tale om arbejdet i studiegruppen og det fremtidige studieliv.

Du kan allerede nu læse nogle gode råd til et godt studieliv.

It for studerende

Når du starter på KU får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om it for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

Facebook

Har du en Facebook-profil kan du med fordel blive medlem af følgende grupper, som benyttes af studerende på din uddannelse:

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Kontakt

Har du spørgsmål til introugen og hytteturen, kan du kontakte dine tutorer.

Har du spørgsmål til dit skema, studiestartprøven eller eksamen, kan du kontakte instituttets studieadministration.

Har du brug for vejledning om din uddannelse (fx studieplanlægning, trivsel, tvivl, faciliteter, karriere mm.), kan du kontakte instituttets studie- og karrierevejledning.

Find vej

Instittuttet ligger på Søndre Campus. Du kan finde et kort over campus her.