Medlemmer af aftagerpanel og advisory board – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Kvalitetssikring af uddannelser > Medlemmer af aftagerpa...

Aftagerpaneler

Instituttet har nedsat fire aftagerpaneler med den opgave at rådgive studienævnet i uddannelsesstrategiske spørgsmål, herunder forhold vedrørende uddannelsernes relevans på arbejdsmarkedet og kandidaternes kompetencer og erhvervsmuligheder.

Panelerne består af personer, som enten er alumner eller beklæder poster af betydning for ansættelse af kandidater fra instituttets fag. Panelerne mødes to gange årligt.

Institutsekretær Tine Weidick er kontaktperson til panelerne.

Se aftagerpanelernes medlemmer

Referater fra møderne med aftagepanelerne