Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Maja Klausen

Maja Klausen

Postdoc

I mit postdoc-projekt undersøger jeg, hvordan ældre mennesker håndterer og oplever medialiseringen af det offentlige Danmark. Undersøgelser fra Danmarks statistik viser, at 12% af de 65-74-årige og 41% af de ældre over 75 aldrig har været på Internettet. I 2012 vedtog regeringen et lovforslag, der medførte, at 80% af al kommunikation borger og offentlige instanser imellem fra 2015 overgik til at foregå digitalt. Der er således skabt en situation, hvor en større gruppe af ældre er nødt til at finde måder hvorpå manglende IT-kompetencer ikke forhindrer kommunikationen med det offentlige i at finde sted. En mulig måde at håndtere kravet om digital kommunikation bliver for mindre IT-kyndige ældre at søge hjælp hos familiemedlemmer eller bekendte med stærkere IT-kompetencer end dem selv.Dette betyder, at den ældre sættes i en situation, hvor personlige dokumenter vedrørende økonomi og helbred bliver delt med en tredjepart, og at den ældre borgers praktisering af medborgerskab bliver afhængig af assisterende andre eller "varme eksperter" (Bakardjieva, 2005). Projektet undersøger denne type af medborgerskab som en form for "precarious citizenship". I undersøgelsen af specielt ældre ikke-ressourcestærke borgeres selvbillede og opelvelse af medborgerskab spørger projektet:

Hvordan håndterer og oplever ældre (65+) overgangen fra analog til digital kommunikation med det offentlige? Hvilke betydninger har det for den ældres selvopfattelse? Påvirkes den ældres oplevelse af medborgerskab - og i så fald: på hvilke måder? Og endelig: Hvordan påvirkes forholdet mellem den ældre og personen, der assisterer med den digitale kommunikation?

Den teoretiske rammesætning for dette delprojekt består i en kombination af kulturgerontologi (Twigg & Martin 2015; Gilleard & Higgs 2015, 2006; Gulette 1997, 2013) kritisk medialiseringsteori (Jansson 2016, 2015; Hepp 2012; Krotz 2007) og kritisk kulturteori (Berlant, 2011; Butler 2006, 2016; Isin & Nielsen 2008). Denne kombination tillader en nuanceret tilgang til aldring og alderdom i relation til mulige transformationer af medborgerskab i og med medialiseringen af samfundet. 

ID: 165029070