Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Kristine Marie Berg

Kristine Marie Berg

Lektor

Mine forskningsinteresser dækker retorisk kritik af politisk retorik og samfundsdebat bredt forstået.

Jeg interesser mig for normer for retorisk handlen, for hvordan disse normer tilskynder til eller forhindrer deltagelse, og for hvordan fællesskaber etableres, opretholdes og forandres i retoriske tekster.

Min faglige nysgerrighed pirres af ubegrundede, underforståede antagelser om hvad god kommunikation og god politisk deltagelse er, og af ukonventionelle og uventede former for retorisk praksis.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i følgende obligatoriske fag på retorikuddannelsen: Retorisk kritik (BA), Retorik i samfundet (BA), Taleværksted, Moderne teoretiske og metodiske perspektiver (KA)

Derudover har jeg undervist i valgfaget Politisk retorik og humor (KA)

Jeg har vejledt BA-projekter om blandt andet polysemi og framing. Og jeg har vejledt specialer om blandt andet Mugabe og etablering af etos og Nelson Mandelas brug af narrativer.

ID: 545794