Sarah Davies får 2,3 millioner kroner til at forske i hvordan forskningsmobilitet påvirker dansk forskningsintegritet – Københavns Universitet

Forside > Sarah Davies får 2,3 m...

Sarah Davies får 2,3 millioner kroner til at forske i hvordan forskningsmobilitet påvirker dansk forskningsintegritet

Sarah Rachael Davies har modtaget 2,3 millioner kroner fra Styrelsen for Forskning og Innovation til projektet Impacts of International Mobility on Danish Research Integrity

Opfattelsen er udbredt om, at videnskaben er universel; at videnskaben er uafhængig af kontekst. Dette studie vil undersøge, om dette altid er rigtigt, eller om forskellige forskningskontekster også kan føre til forskelle i forskningspraksis især med tanke på, hvordan forskere opfatter etiske problemstillinger og forskningsintegritet.

Når forskere i stigende grad flytter verden rundt mellem forskellige forskningsmiljøer, bliver det vigtigt at stille spørgsmål til, hvilke spændinger der opstår på grund af ulige fortolkninger af god og etisk forskningspraksis.

Undersøgelsen vil bruge samtaler med naturvidenskabelige forskere, som arbejder i Danmark for at undersøge spørgsmålet. Både forskere uddannet i udlandet, forskere uddannet i Danmark og forskere som befinder sig på forskellige trin i deres karriere vil blive interviewet om deres oplevelser i forbindelse med international mobilitet og forskningsintegritet. Forskningsprojektet vil undersøge, hvor kendt den danske kodeks for forskningsintegritet er blandt forskerne og diskutere udfordringer og muligheder ved international mobilitet med akademiske ledere.

Projektet vil munde ud i en workshop, hvor resultaterne af undersøgelserne vil blive præsenteret, og hvor konkrete forslag til, hvordan forskningsintegritet generelt og implementering af den danske kodeks for forskningsintegritet specielt kan sikres og styrkes i en stadig mere mobil forskningsrealitet.