Institutrådet på MEF

Institutrådene på Københavns Universitet nedlægges med virkning fra 1. februar 2018 som følge af en beslutning foretaget af Københavns Universitets bestyrelse d. 11. december 2017 om udskrivning af institutråd i KU’s vedtægt. 

Institutrådet var et rådgivende organ bestående af institutlederen og repræsentanter for alle medarbejdergrupper og de studerende. Dets opgave var at sikre medbestemmelse til og medinddragelse af ansatte og studerende i forhold vedrørende undervisning og forskning.

Medlemmer
Maja Horst, Institutleder
Andreas Lindegaard Gregersen, Film, Medier og Kommunikation
Leo Catana, Filosofi
Christian Erik J. Kock, Retorik
Gerd Christensen, Pædagogik
Jens Borglind, TAP
Anne Brunk, TAP
Simone Mejding Poulsen, Stud. (Pædagogik)
Signe Sophus Lai, Ph.d.

Tilforordnede medlemmer
Thor Grünbaum, Viceinstitutleder
Camilla Randerson, Institutadministrator
Henrik Søndergaard, Studieleder

Suppleanter
Hans-Jörg Trenz, Film, Medier og Kommunikation
Sabrina Ebbersmeyer, Filosofi
Bolette Moldenhawer, Pædagogik
Tine Weidick, TAP
Joan Larsen, TAP

Sekretær for udvalget er institutadministrator Camilla Jane Randerson

 

 

Se tidligere referater