Råd og udvalg

Instituttet har følgende faste udvalg og råd, der dels varetager en række opgaver inden for de udstukne rammer og bestemmelser, dels rådgiver ledelsen.

Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdslederrepræsentant udpeget af institutlederen, to arbejdsmiljøpræsentanter valgt af de ansatte og en studenterrepræsentant. Dens væsentligste opgave er at forestå arbejdspladsvurderinger og følge op på disse.

Læs mere om arbejdsmiljøgruppen.

Biblioteksudvalget

Biblioteksudvalget beskæftiger sig med bibliotekets drift og udvikling. Udvalget fordeler de bevilgede midler til fagene, udformer regler for bibliotekets benyttelse og er rådgivende i planlægningen af instituttets langsigtede biblioteksprofil.

Læs mere om biblioteksudvalget.

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget rådgiver og afgiver indstillinger til institutlederen/forskningslederen og til fakultetets forskningsudvalg i spørgsmål vedrørende forskning på instituttet og på fakultetet.

Læs mere om forskningsudvalget.

Institutrådet på MEF

Institutrådene på Københavns Universitet nedlægges med virkning fra 1. februar 2018 som følge af en beslutning foretaget af Københavns Universitets bestyrelse d. 11. december 2017 om udskrivning af institutråd i KU’s vedtægt. 

Læs mere om institutrådet.

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget drøfter især arbejds- og personaleforhold, herunder efteruddannelse, omstillingsprojekter og den økonomiske situation.

Læs mere om samarbejdsudvalget.