Studienævnet – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Studienævnet

Studienævnet

Studienævnet har sammen med studielederen det overordnede ansvar for uddannelsernes indhold, planlægning og gennemførelse.
Det er Studienævnet, der har det overordnede ansvar for uddannelsernes faglige indhold samt eksamensregler. Studienævnet udarbejder og godkender studieordningerne, som er den formelle ramme for din uddannelse.

Studienævnet består af fem undervisere og fem studerende, der repræsenterer instituttets uddannelser. Studienævnet mødes ca. en gang hver måned. Studienævnet træffer jævnligt afgørelser, som det kan være vigtigt for dig som studerende at kende. Alle beslutninger truffet af Studienævnet offentliggøres via studienævnsreferater.

Som studerende skal du henvende dig til Studienævnet, hvis du f.eks. ønsker at søge om dispensation for de gældende regler, ønsker en eksamen overført fra en anden uddannelsesinstitution eller har forslag til forbedringer af studiet. Ansøgninger og procedurer til studienævnet kan findes på fagsiderne på KUnet → Kontakt → Studienævn.

Medlemmer

For at sikre en faglige forankring er alle instituttets fagområder repræsenteret med hver en lærer- og en studenterrepræsentant i Studienævnet.

Studieleder

Henrik Søndergaard

Repræsentanter for det videnskabelige personale

Eva Novrup Redvall (Film, kommunikation og medievidenskab)
Morten Ebbe Juul Nielsen (Filosofi)
Stine Lomborg (Kommunikation & it)
Karen Borgnakke (Pædagogik) 
Hanne Roer (Retorik, formand)

Studenterrepræsentanter

Signe B. Ahrentsen xfv241@alumni.ku.dk (Film- og Medievidenskab)
Thomas Bæk Kristensen bcw360@alumni.ku.dk (Filosofi)
Oskar Sevel Konstantyner dx415@alumni.ku.dk (Kommunikation & it)
Josefine Lee Stage Skottfelt qfg782@alumni.ku.dk (Pædagogik)
Nikolaj Falkenberg-Klok npd674@alumni.ku.dk (Retorik)

Studienævnsreferater

2018

04.01.18
22.02.18
15.03.18
26.04.18
24.05.18
21.06.18
28.06.18 
17.09.18
24.10.18

2017

 

Referater fra tidligere møder (2007 - 2015)