Kvalitetssikring af uddannelser

På MEF er kvalitetssikringen en vigtig del af uddannelsesudviklingen. De årlige uddannelsesredegørelser i kombination med undervisningsevalueringer og kontakten med eksterne interessenter udgør rygraden i den løbende monitorering, som bruges til at fremtidssikre og videreudvikle vores uddannelser.

Ansvarsfordeling

Kvalitetssikringen af uddannelser er en stor opgave, og derfor er de enkelte dele uddelegeret til en lang række medarbejdere. I nedenstående dokument, er en oversigt over de ansvarlige for de enkelte dele af kvalitetssikringen.

Undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringerne diskuteres i studienævnet, og herefter udarbejdes en samlet evalueringsrapport for alle instituttets uddannelser.

Dialog med aftagerpaneler, dimittender og censorer ved MEF

MEF lægger vægt på at være i dialog med alle der har interesse i vores uddannelser. Vi er taler løbende med alle slags formelle og uformelle aktører, men vi har også en struktureret dialog med særlige grupper.