Om instituttet

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling udforsker de grundlæggende betingelser for menneskelig erkendelse og kommunikation, som de kommer til udtryk hos forskellige institutioner og medier under skiftende historiske og samfundsmæssige omstændigheder.

Impact

På instituttet arbejder vi målrettet på at gøre vores forskning anvendelig følgende steder:

  • I forskningverdenen i helt snæver forstand ved at publicere forskningsresultater, som andre forskere bruger, enten ved at citere dem i deres egne publikationer eller ved at invitere os til konferencer som keynote speakers etc.

  • I forskningsverdenen i bredere forstand ved at deltage i redaktionsarbejde på tidsskrifter, fagfællebedømmelser af andre forskeres arbejde, bedømmelsesudvalg og konferencer etc.

  • I samfundslivet ved at stille vores ekspertise til rådighed for offentlige og private organisationer.

  • I samfundslivet ved at kommunikere vores forskningsresultater til den brede offentlighed i Danmark og internationalt.

  • I samfundslivet ved at gøre forskningen tilgængelig i undervisningssystemet i form af lærebøger til gymnasier og højere læreanstalter.  

Forskningsafdelinger

Medier, Erkendelse og Formidling består af fire forskningsafdelinger: