Jan Thorhauge fra MEF er med i millionbevilling om uddannelseskvalitet – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > Jan Thorhauge fra MEF ...

22. december 2017

Jan Thorhauge fra MEF er med i millionbevilling om uddannelseskvalitet

Uddannelses- og Forskningsministeriets har bevilliget 9,8 mio til projektet Pathways to Improve Quality in Higher Education in Denmark. Bevilligen kommer fra Ministeriets særbevilling 2017-2020 til forskning, der kan give bedre indsigt i måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser.

PIQUED skal producere viden om danske videregående uddannelsers kvalitetsudviklingsprocessers funktion og effekt, og på den baggrund udvikle metoder til at evaluere sådanne kvalitetsudviklingsprocesser. 

Projektet ledes af Professor Carter Bloch, Institut for Statskundskab, Center for Forskningsanalyse AU, og fra MEF medvirker lektor Jan Thorhauge Frederiksen, Pædagogik.


Jan Thorhauges del i projektet består i at udvikle kontekstsensitive lokale indikatorer på uddannelseskvalitet på baggrund af fokusgruppeinterviews, surveys og registerdataanalyser af kvalitetsudviklingsprojekter på en række danske universitets- og professionshøjskoleuddannelser.