07. juni 2018

Christian Kock på portugisisk

En artikel af professor i retorik Christian Kock er udkommet i Coimbra, Portugal, i en portugisisk version i værket CONTINGÊNCIA, INCERTEZA E PRUDÊNCIA: CAMINHOS DA RETÓRICA E DA ARGUMENTAÇÃO, redigeret af Rui Alexandre Grácio og Moisés Olímpio-Ferreira. Artiklen, hvis titel på dansk lyder ”Normer for legitim uenighed”, er et forsøg på at opstille rimelighedsnormer for politisk debat, der ikke, som hos visse politiske tænkere, indebærer at målet er konsensus.

Artiklen kom første gang på engelsk i 2007 i Phaenex - Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture.