Anne Mette Thorhauge modtager bevilling til formidling af forskningsprojekt – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > Anne Mette Thorhauge m...

03. oktober 2017

Anne Mette Thorhauge modtager bevilling til formidling af forskningsprojekt

Anne Mette Thorhauge er blevet bevilliget 112.000 kroner fra Styrelsen for Forskning og Innovation, til at formidle resultaterne af forskningsprojektet 'Computerspil, hverdag og familie: afhængighed og problematiske spillevaner i kontekst' til forældre og andre, der oplever teenageres computerspil som en bekymring og et problem i hverdagen.

Forskningsprojektet havde til formål at undersøge 'computerspilafhængighed' i et medie-, sundhedsfremme- og hverdagssociologisk perspektiv med fokus på konflikter i hverdagen snarere end patologier og diagnoser.  

Formålet med det aktuelle projekt er at formidle de centrale findings til forældre og andre, der oplever problematikken og omfatter fire forskellige formidlingsstrategier:

1. En kortfattet bog møntet på forældre med fokus på en videreformidling af ovennævnte forskningsprojekts resultater, samt to psykologers erfaringer med terapeutisk behandling af problemspilsproblematikken. Bogen vil være gratis.

2. En foredragsrække i 10 af landets større byer, der formidler hovedpointerne fra bogen og inviterer til dialog og debat.

3. Et debatspil, der vil danne udgangspunkt for dialog og debat i forbindelse med foredragene, og som også vil være muligt at downloade efterfølgende.

4. En kortfilm der dokumenterer hovedtræk i foredragene, og som samtidig kan skitsere fremgangsmåden, hvis man vil spille spillet.