Institutdag: Prostitutionsdebatten i Danmark: Mange stemmer, mange argumenter, stor forvirring

Instituttet slår hvert år dørene op for offentligheden med en række foredrag om et tema af almen interesse. Temaet i år er: Prostitutionsdebatten i Danmark: Mange stemmer, mange argumenter, stor forvirring

Lokale: 21.0.54 (Multisalen)

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Program:

Kl. 9.15 - 9.20

Velkomst v/ institutleder Jan Riis Flor, Inst. for Medier, Erkendelse og Formidling, København Universitet

Kl. 9.20 – 9.30

Introduktion v/lektor Jette Barnholdt Hansen, afd. for Retorik

Kl. 9.30 – 10.15

Prostitution – et socialt problem? Viden og mangel på samme v/ konsulent Mogens Holm Sørensen, Udsatteenheden

I Danmark har regeringen gennem en årrække defineret prostitution som en social problemstilling. Mange danskere mener at de ved meget om emnet, men de fleste har måske først og fremmest holdninger om prostitution. Servicestyrelsen under Indenrigs- og Socialministeriet varetager en dobbeltfunktion på området; dels at lave opsøgende arbejde over for prostituerede og dels at producere og formidle viden om prostitution som sådan.

Spørgsmål og diskussion

Kl. 10.15 – 11.15

Ikke sådan, men sådan v/ professor Christian Kock og lektor Charlotte Jørgensen, afd. for Retorik

Christian Kock definerer nogle udbredte uskikke i offentlig argumentation generelt, illustreret med eksempler fra prostitutions-debatten. Charlotte Jørgensen gennemgår to debatindlæg, begge for en kriminalisering af prostitution - det ene viser en række af uskikkene, det andet leverer et nyttigt bidrag til debatten.

Spørgsmål og diskussion

Kl. 11.15 – 11.30

Kaffepause

Kl. 11.30 – 12.15

Prostitution - debatten uden argumenter? v/ adjunkt Morten Ebbe Juul Nielsen, afd. for Filosofi

Prostitution er et af de moralistiske temaer som i løbet af de sidste 5-10 år er blevet revitaliserede i den politiske og offentlige debat. Med en vinkel, der forsøger at anerkende, at den politiske retorik har sin egen logik, men samtidig prøver at udfinde hvilke sammenhængende argumenter, der er for et prostitutionsforbud, stiller oplægget sig kritisk over for eksistensen af reelle, saglige argumenter for et forbud mod prostitution.

Spørgsmål og diskussion

Kl. 12.15 – 13.00

Hvad ligner det? v/ lektor Merete Onsberg, afd. for Retorik

Da det blev klart at Socialdemokraterne på deres kongres i september 2009 ville foreslå købesex kriminaliseret for kunden, røg mange debattører i blækhuset for at støtte eller modarbejde et sådant forbud. Jeg ser på argumenterne i købesex-debatten i dagspressen maj-august 2009, specielt debattørernes brug af analogier. Kan man fx sammenligne prostitution med asbestarbejde? Den prostituerede med en damefrisør? Eller en slave? En fysioterapeut?

Spørgsmål og diskussion

Kl. 13.00 – 13.05

Afslutning