Hvad skal officerer bruge militærhistorie til? - dansk militærhistorieskrivning de seneste 100 år. – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Hvad skal officerer br...

Hvad skal officerer bruge militærhistorie til? - dansk militærhistorieskrivning de seneste 100 år.

Anna Sofie Schøning, ph.d.-studerende på Forsvarsakademiet, fortæller om sit projekt: Hvad skal officerer bruge militærhistorie til? - dansk militærhistorieskrivning de seneste 100 år.

Dette oplæg vil præsentere positioner i dansk militærhistorieskrivning i de seneste 100 år med særligt fokus på formålet med undervisningen i militærhistorie i den danske landmilitære officersuddannelse og hvilke hoveddiskussioner der findes i dansk litteratur om krigshistorie. Oplægget tager udgangspunkt i oplægsholderens nystartede ph.d.-projekt Forsvarets Fortid for Fremtiden, som med udgangspunkt i historiebrugsteori og videnskabsteori undersøger, hvordan det danske Forsvar udvalgte og omsatte erfaringer og militærhistorie til læring i perioderne 1900-1920 og 1996-2016. Krigsteoretikere beskriver, hvordan studiet af historie kan være det bedste alternativ til personlig praktisk erfaring, som det ikke altid er muligt for militære professionelle at få i perioder uden deltagelse i krig eller væbnet konflikt. Nærmere bestemt hvordan historien bedst anvendes til læring er dog omdiskuteret i Forsvaret. En hypotese i projektet er dog, at denne militærfaglige diskussion bør ses i sammenhæng med en grundlæggende teoretisk historiefaglig diskussion om, hvad historie er og kan bruges til.

Tilmelding til Hanne Roer: roer@hum.ku.dk