Kulturjournalistik og Kulturkritik i den Digitale Mediekultur

Seminar om Kulturjournalistik og Kulturkritik i den Digitale Mediekultur – mød bl.a. Ditte Giese fra Heartbeats, Birgitte Rahbek fra Kulturmonitor, Torben Sangild fra Zetland, Mette Davidsen-Nielsen fra Politiken og Steffen Moestrup fra Jyllands-Posten. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.

Den digitale mediekultur har forandret og udfordret kulturjournalistikken og -kritikken. Den pointe er gentaget mange gange både i den offentlige debat og i forskningen. Men skaber det digitale medielandskab ikke også nye muligheder for udviklingen af kulturjournalistikken og -kritikken? På dette seminar diskuterer journalister, kulturformidlere og forskere kulturjournalistikkens og -kritikkens tilstand med fokus på nye måder at inddrage brugerne, skabe nye indholdsformater, spejle en mere mangfoldig kultur og mangfoldige kulturelle stemmer og være medproducerende og genfortolkende af kulturens udtryksformer.

Program

13.00-13.45: Velkommen. Forskere fra projektet ”From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Criticin Contemporary Media Culture” præsenterer hovedresultater fra deres forskning:

Nete Nørgaard Kristensen: ”Den kulturjournalistiske profession i et internationalt perspektiv”
Unni From: ”Hvor, hvorfor og hvordan opsøger brugerne information om kultur?”
Steffen Moestrup: ”Persondreven kulturjournalistik og -kritik”
Troels Østergaard: “Musikjournalistikken i Danmark og Tyskland”
Erik Svendsen: ”Intellektuelle stemmer på facebook”
Helle Kannik Haastrup: “Celebrities som kulturaktivister og -kritikkere”
Aske Kammer: “Professionelle amatører online”
Louise Yung Nielsen: ”Pewdiepie og meta-kritik på Youtube”

13.45-14.30: Kulturkritiske formater i et digitalt medielandskab
Tre kulturjournalister – Ditte Giese fra Heartbeats, Torben Sangild fra Zetland og Birgitte Rahbek fra Kulturmonitor – giver deres bud på, hvordan nye ’digitalt fødte’ medier skaber nye muligheder for at formidle kultur. Efterfølgende diskuteres samspillet mellem traditionelle kulturgenrer og nye kulturformidlingsplatforme.

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.30: Dialogen med kultur- og mediebrugerne
Kulturredaktører – bl.a. Mette Davidsen Nielsen fra Politiken og Steffen Moestrup fra Jyllands-Posten – adresserer, hvordan de skaber nye kontaktflader til brugerne, og hvordan interaktionen mellem brugere og nyhedsinstitutioner har forandret sig. Efterfølgende diskussion af, hvordan kulturjournalistikken og -kritikken i bredeste forstand indgår i offentligheden/erne

15.30-16.00: Bobler mm.

Tilmelding

Tilmelding til seminaret. Sidste frist er 22. april.