Etnografiske studier i (inter)professionel vejledningspraksis

Tina Kramer forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Bjørn Hamre, formand (Københavns Universitet)
  • Professor Henning Salling Olesen (Roskilde Universitet)
  • Professor Karin Blomberg (Örebro Universitet)

Leder af forsvarshandlingen

  • NN

Et antal eksemplarer af afhandlingen vil blive fremlagt til gennemsyn og hjemlån inden forsvaret på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), Karen Blixens Plads 8, 2300 København S.