TransSOL: Transnational solidarity at times of crisis

TransSOL er et tværnationalt forskningsprojekt, der fokuserer på at frembringe systematisk og praksisrelateret viden om europæisk solidaritet i krisetider. Projektet består af forskere og personer fra civilsamfund i Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Polen, Schweiz og Storbritannien og løber fra juni 2015 til maj 2018.

TransSOL sigter efter at gå ud over den eksisterende viden om solidaritet. Tidligere forskning har fokuseret på spørgsmålet om, hvorvidt borgere støtter offentlig politik der redistribuerer velfærd inden for og på tværs af lande, og har dermed fokuseret på det ”vertikale” forhold mellem borgere og statsledede former for institutionaliseret solidaritet. Projektet vil i stedet undersøge solidaritet mellem borgere, civilsamfundets organisationer og den offentlige sfære lande imellem. Fokus lægges dermed primært på den tværnationale dimension af europæisk solidaritet.

Målsætninger

TransSOLs fire hovedmål er at: 

  • indsamle systematisk data om kontekstuelle faktorer
  • opbygge en tværnational og systematisk database om solidaritet i Europa
  • udvikle et flerdimensionelt datasæt, der tillader måling og analyse af europæisk solidaritet på flere niveauer
  • identificere de bedste fremgangsmåder for europæisk solidaritet og udvikle evidensbaserede politiske anbefalinger

Læs mere om projektet på TransSOLs hjemmeside.


Dette projekt har modtaget støtte fra Europa-Kommissionens Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram.