The Power of the Precarious Aesthetic

Projektet skal undersøge hvorfor dårlige og in-transparente kamerabaserede billeder, paradoksalt nok kan virke stærkere og mere forførende end tilsyneladende gode og transparente billeder. Den manglende transparens i disse billeder opstår ofte ved, at kameraet ryster under optagelsen, eller ved at tekniske problemer under overførsel eller lagring skaber visuel støj. Til trods for at sådanne billeders paradoksale kraft har været observeret af André Bazin, som opfattes som en af filmteoriens grundlæggere, er de indtil videre ikke blevet systematisk undersøgt.

Samtidig synes disse billeder nu mere populære end nogensinde. Lige fra dramatiske film, over kunstscenens kamerabaserede billeder til tv-nyhedernes udsendelser fra det arabiske forår, kan vi observere utydelige billeder. Hvad enten denne utydelighed udspringer af mangelfuld teknologi eller fysisk håndgemæng, så fornægtes vi den oversigt kamerabilleder oftest giver, samtidig med at billederne kan blive mere dramatiske, retorisk overbevisende og emotionelt gribende.

Dette projekt undersøger den operative logik, hvorfra disse billeder henter sin retoriske og emotionelle kraft, så vi bedre kan forstå deres forskellige virkemåder i de nævnte områder og medier.

Læs mere om projektet på dets engelsksprogede side "The Power of the Precarious Aesthetic".