Journalism Studies - Crossing Boundaries

The Nordic Network for Cultural Journalism Research

The Nordic Network for Cultural Journalism Research giver en platform for teoretiske og empiriske diskussioner af kulturjournalistikken i de nordiske lande. Målet er at forøge vores viden om kulturel journalistik som en afgørende spiller i transformeringen af nutidig nordisk og global mediekultur.

Journalistikforskningen har i en vestlig kontekst længe rettet fokus på politisk journalistik og på nyhedsmedierne som et politisk offentligt rum, men har samtidig forsømt nyhedsmediernes dækning af “blødere” emner såsom kunst, kultur, livsstil og det kulturelle offentlige rum - det, vi kalder kulturjournalistik. Når omtalt, bliver denne type af indhold ofte kritiseret som eksempler på tabloidiseringen af journalistikken eller som eksempel på den usunde indbyrdes afhængighed mellem medierne og kulturindustrien. Imidlertid ser en ny forskningsdagsorden nu dagens lys, og den vender opmærksomheden mod kulturjournalistikken som et voksende delfelt af anselig offentlig betydning, og retter også opmærksomheden mod de udviskede grænser mellem “hvad der er journalistik” og “hvem der er kulturjournalisten”.

Netværket inkluderer de følgende deltagere:

Danmark: 

Lektor Nete Nørgaard Kristensen, Københavns Universitet
Studieleder Unni From, Aarhus Universitet
Adjunkt Aske Kammer, Syddansk Universitet

Sverige:

Professor Kristina Riegert, University of Stockholm
Associate Professor Andreas Widholm, University of Södertörn
Associate Professor Anna Roosvall, University of Stockholm
 

Norge:

Professor Leif Ove Larsen, University of Bergen
Associate Professor Karl Atle Knapskog, University of Bergen
Associate Professor Jan Fredrik Hovden, University of Bergen

Finland:

Docent Heikki Hellman, University of Tampere
Senior lecturer Maarit Jaakkola, University of Tampere