Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. Aktuelt gennemføres bl.a. projekter i interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen).

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i gymnasiale uddannelser, universitetsuddannelser og professionsuddannelserne.  I casestudierne arbejdes der organisations- og skolekonkret med digitale udviklingsstrategier og e-pædagogik.

Forskningsgruppen har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i tætte forbindelser mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.projekter. Resultater af afsluttede forskningsprojekter og casestudier på de gymnasiale og universitetspædagogiske områder er fortsat tilgængelige, se pur.mef.ku.dk

Gruppens forskernetværk udvides løbende, senest I forbindelse med modtagelse af Marie Curie Fellowship, samt med nye tilknytninger til ph.d.-projekter indenfor området professionsorienteret læring i klinisk psykiatrisk praksis. 

Ny bogudgivelse

Meta-Ethnographic Synthesis in Education: Challenges, Aims and Possibilities. Kakos, Fritzsche (eds)

Forskere

Eksterne forskere

Forskere fra KU

NavnTitelTelefonE-mail
Gerd ChristensenLektor +45 353-28888E-mail
Karen BorgnakkeProfessor +45 353-29434E-mail
Lars KayserLektor +45 353-27291E-mail
Sidse Marie Hemmingsen ArnfredKlinisk professor +45 24 22 70 45E-mail