Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. Aktuelt gennemføres bl.a. projekter i interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen).

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i gymnasiale uddannelser, universitetsuddannelser og professionsuddannelserne.  I casestudierne arbejdes der organisations- og skolekonkret med digitale udviklingsstrategier og e-pædagogik.

Forskningsgruppen har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i tætte forbindelser mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.projekter. Resultater af afsluttede forskningsprojekter og casestudier på de gymnasiale og universitetspædagogiske områder er fortsat tilgængelige, se pur.mef.ku.dk

Gruppens forskernetværk udvides løbende, senest I forbindelse med modtagelse af Marie Curie Fellowship, samt med nye tilknytninger til ph.d.-projekter indenfor området professionsorienteret læring i klinisk psykiatrisk praksis. 

Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde styrkes fortløbende gennem arbejdet i netværket Education & Ethnography centreret om ECER, Oxford Conference og Rethinking Ethnography med konferencer i 2018 i Bolzano , Oxford og Budapest.

I relation til disse aktiviteter fastholdes aktuelle udviklingsprojekter, gæstebesøg og samarbejder med forskningsgrupper ved Gøteborg Universitet, Barcelona Universitet, Graz universitet, University of Alberta, Edmonton samt med professionshøjskolerne, især UC-VIA.

Forskningsgruppens aktivitetsformer

* Møder og mini-seminarer med diskussion af involverede forskningsprojekter og deltagelse af interne og eksterne kritikere og oplægsholdere. Seminarer programsættes løbende i relation til gruppens forskningsprojekter og netværk 

* Værtsskab for symposier og konferencer, støtte til konferencedeltagelse og work-in-progress (fra paper til journal)

* Samarbejder om bogprojekter og special issues, se 

Seminar.net, special issue. Vol. 11.1. 2015: Exploring The Learning Context in Shifts between online and offline Learning

Tidsskrift for professionsstudier. Vol 23. 2016. Tema: Innovation og uddannelse

Ethnography and Education Volume 12, 2017 - Issue 2: Meta-ethnographic synthesis in education: Challenges, aims and possibilities 

The postmodern professional: Contemporary learning practices, dilemmas and perspectives (eds) Karen Borgnakke, Marianne Dovemark and Sofia Marques da Silva, The Tuffnell Press 

Ny bogudgivelse

Meta-Ethnographic Synthesis in Education: Challenges, Aims and Possibilities. Kakos, Fritzsche (eds)

Forskere

Eksterne forskere

Forskere fra KU

NavnTitelTelefonE-mail
Gerd ChristensenLektor +45 353-28888E-mail
Karen BorgnakkeProfessor +45 353-29434E-mail
Lars KayserLektor +45 353-27291E-mail
Maja PlumEkstern lektor +45 353-28100E-mail
Nina Holst WaaddegaardPh.d.-studerende, ekstern +45 353-32276E-mail
Sidse Marie Hemmingsen ArnfredKlinisk professor +45 24 22 70 45E-mail