Forskningens Samfundsmæssige Ansvarlighed

De senere års kontroverser om fx gensplejsede fødevarer og stamcelleforskning har medført stigende opmærksomhed omkring videnskabens sociale ansvarlighed. Både i Danmark og udlandet udgives der politiske rapporter om, hvordan det sikres, at nye videnskabelige felter indenfor bio- og nanoteknologi opfattes som legitime og ansvarlige i forhold til samfundsmæssige og etiske værdier.

Der er imidlertid ikke megen viden om, hvilken indflydelse disse rapporter har på den daglige praksis i en forskningsorganisation. Der er heller ikke megen viden om hvordan forskere og forskningsledere selv tænker og agerer i forhold til spørgsmål om social ansvarlighed.

SSR Projektet undersøger disse spørgsmål ved at se på samspillet mellem tre niveauer: det politiske og institutionelle niveau, hvor der skrives rapporter og formuleres politikker; det ledelsesmæssige niveau i forskningsorganisationer, hvor der formuleres strategier og mål; og praksis-niveauet i laboratorierne, hvor individuelle forskere træffer beslutninger om, hvordan de bedst skaber ny viden.

 

 

 

 

 

 

 

 Projektet er inddelt i to delprojekter, som har hver sit fokus. Begge projekter undersøger hvordan forskningens sociale ansvarlighed defineres, fortolkes og indholdsudfyldes af forskellige aktører. Delprojekt A fokuserer på forskningslederne, mens delprojekt B fokuserer på de menige forskere.

Samspillet mellem de forskellige niveauer vil blive studeret i tre lande, hvor spørgsmålet om social ansvarlighed opfattes forskelligt (Storbritannien, USA og Danmark). Projektet indgår i et internationalt forskningsnetværk af ledende forskere indenfor området og vil særligt bidrage til dette netværk med et fokus på organisation og ledelse af videnskabelig social ansvarlighed.

Projektets resultater bliver løbende publiceret i internationale tidsskrifter, men de vil også blive formidlet i en interaktiv installation, der præsenteres ved den store ESOF-konference (European Science Open Forum) som afholdes på Carlsberg grunden i juni 2014.

Projektet blev finansieret af Det frie forskningsråd for Samfund og Erhverv i perioden 2010-2014, og er nu afsluttet.