Aldrende kvindekroppe i magasinpressen – Københavns Universitet

Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

Aldrende kvindekroppe i magasinpressen

v. projektleder Anne Jerslev

Aldring er ikke mindst en kropslig realitet. Aldring er de synlige tegn på kroppen af tidens gang i form af rynker, pigmenteringer, gråt hår, hængende bryster og balder og tyndere hud. Alderens tegn på kroppen er ikke indbefattet i de kulturelt gennemtrængende forestillinger om den smukke krop og om skønhed, tværtimod. En lang række internationale undersøgelser har vist, at ungdom og skønhed såvel ses som sammenfaldende som favoriseres af både mænd og kvinder Gentagende undersøgelser igennem flere årtier bekræfter ydermere, hvad Susan Sontag har kaldt for den dobbelte standard, nemlig at ældre kvinder bliver vurderet mere negativt end ældre mænd.

Mediekulturen er på én gang et spejl af og med til at producere disse tilsyneladende historisk uforanderlige opfattelser af, at kropslig aldring er lig med skønhedens forsvinden. Det er i forlængelse heraf delprojektets tese, at den aldrende krop, når den medieres, da medieres ved hjælp af en række (billedmanipulations-) teknikker og igennem en række tekstlige strategier, der kan sammenfattes under termen foryngelsesstrategier – eller ”anti-ageing” strategier, for at citere et af de mest benyttede ord i den nutidige hudplejereklame. Aldring, ”ageing”, er noget, den kvindelige læser skal kæmpe imod, være anti – blandt andet gennem at opretholde sin rolle som konsument. Delprojektet vil på denne baggrund undersøge spørgsmålet om, hvordan magasinpressen både italesætter og iscenesætter alderens tilsyneladende vældigt angstvækkende spøgelse, og hvad ældre kvindelige læsere kan bruge magasinerne til i deres liv. Metoden vil være såvel et produktionsstudie som en receptionsanalyse - i begge tilfælde kombineret med analyser af medietekster.

På baggrund af deltagende observation i redaktionsrum samt interviews med redaktører, art directors og digitale billedbehandlere for to udvalgte danske magasiner målrettet en ældre kvindelig læsergruppe skal blandt andet følgende spørgsmål undersøges: Hvilken opfattelse af kvinders skønhed og alder produceres i de redaktionelle rum, og hvilke valg af billeder i de færdige magasiner (på papir og online) bliver resultatet af denne opfattelse? Hvilken betydning har nye digitale billedmani­pu­lations­teknikker for konstruktionen – eller fortrængningen – af den aldrende krop i magasinpressens billeder? Receptionsanalysen vil på baggrund af en række interviews med ældre kvinder undersøge hvordan kvindelige læsere bruger magasinerne i deres forhandling af alder. Det overordnede spørgsmål er, om kroppens aldring opleves som et projekt, man selv aktivt er en del af, og hvorvidt og hvordan mediekulturens billeder af kvindekroppen – den unge og den ældre - indgår som et brugbart materiale, kropsopfattelsen kan forhandles igennem.