Can we know a cause by seeing it? – Københavns Universitet

Kan vi have viden om en årsag ved at se den?

Projektet er et individuelt post.doc af Johan Gersel. Projektet støttes økonomisk af Det Frie Forskningsråd,  Kultur og Kommunikation (FKK) og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.

Det er en almindelig antagelse, at vi kan have viden om kausale forbindelser. Det er muligt at vide, hvad der forårsagede en given hændelse. Vi opfatter desuden vores erfaring af verden som kilden til denne viden: Vi ved, at Hansen var skyld i at vasen smadrede, fordi vi så det ske.

Huma har dog argumenteret for, at vores erfaring ikke er i stand til at begrunde domme vedrørende kausalitet. Hume’s argument motiverer derfor en kritisk undersøgelse af hvad der er kilden til vores viden om kausalitet. Traditionelle løsninger har accepteret Humes konklusion og i stedet forsøgt at finde alternative begrundelseskilder til vores kausale viden. Det er dog problematisk at bevare et billede af kausale forhold som objektive empiriske fænomener, hvis vores viden om kausalitet ikke er baseret på empirisk erfaring.

Formålet med dette projekt er at gendrive Humes skeptiske argument og derved genetablere erfaring som kilden til kausal viden. Projektet vil bestå af en negativ del, der søger at vide, hvordan Humes argumenter baserer sig på antagelser, som ikke længere accepteres i lyset af moderne filosofiske landvindinger. Derudover har projektet en positiv del, der har til hensigt at præsentere en forståelse af både erfaring og kausalitet, der gør det begribeligt, hvordan vi kan have direkte erfaring af objektive kausale forhold.

Læs mere via projektets engelske webside