Film, Medier og Kommunikation

Afdeling for Film, Medier og Kommunikation beskæftiger sig med en lang række forskningsområder og dækker hele spektret inden for film, medier og kommunikation. Afdelingen er karakteriseret ved at kombinere æstetik og fortolkningstraditioner fra humaniora med kvalitative og kvantitative samfundsvidenskabelige metoder. 

Afdelingen udfører forskning inden for fem områder:

  • Kommunikation og nye medier på forskellige (mobile og andre digitale) platforme inden for en række offentlige og private domæner;
  • Journalistik og tværmedial kommunikation på forskellige platforme og inden for forskellige genrer;
  • Medialiseringsstudier inden for forskellige områder, på tværs af generationer og institutioner og på forskellige niveauer (mikro-, meso- og makro-);
  • Populær mediekultur, herunder kognitive film- og mediestudier, samt studier inden for medieproduktionsprocesser og computerspil;
  • Film-, medie- og kommunikationshistorie, herunder casestudier samt studier i (forholdet mellem) medierne i en historisk kontekst.

Ansatte på Film, Medier og Kommunikation

Forskningsgrupper

Børn, Medier og Kultur
Kontakt:  Anne Mette Thorhauge

Digital Kommunikation og Æstestik
Kontakt: Klaus Bruhn Jensen

Kognition og Audiovisuelle Medier 
Kontakt: Andreas Gregersen og Birger Langkjær

Mediesystemer og journalistik 
Kontakt:  Nete Nørgaard Kristensen og Henrik Søndergaard

Moving Image Aesthetics: Danish Origins and Transnational Perspectives
Kontakt: Johannes Riis og Casper Tybjerg

Eksternt finansierede kollektive forskningsprojekter

Computational artifacts
Kontakt: Klaus Bruhn Jensen

Fra Elfenbenstårn til Twitter: Kulturkritikeren i den aktuelle mediekultur (FITT)
Kontakt: Nete Nørgaard Kristensen

Images of Conflict, Conflicting Images
Kontakt: Mette Mortensen

Personalizing the professional
Kontakt: Stine Lomborg

The People’s Internet (PIN)
Kontakt:
Klaus Bruhn Jensen

TransSol: European paths to transnational solidarity
Kontakt: Hans-Jürg Trentz