Forskning og impact – Københavns Universitet

Forside > Forskning og impact

Forskning og impact - viden om viden

Instituttet dækker over fire fagområder: 'Film, Medier og Kommunikation', 'Filosofi', 'Pædagogik' og 'Retorik'. Deres genstandsfelter omfatter bl.a. videnskabelig erkendelse, formel og uformel læring, kommunikativ handlen såvel som æstetisk erfaring i både medieret og ikke-medieret form.

Instituttet bidrager ikke mindst med meta-viden: viden om viden, dens indhold, form, status og begrænsninger, udvikling og formidling.

Instituttet har udpeget et antal satsningsområder og huser en række eksternt finansierede projekter.

Impact

I forhold til det omgivende samfund leverer instituttet grundlæggende og anvendelig viden om menneskers forståelse af sig selv og deres placering i verden, fra oldtiden til i dag.

Der forskes i menneskets mangfoldige erkendelse-, lærings- og kommunikationsformer, og i den indflydelse, som socialisering, dannelse og kommunikation har på individer, grupper og hele samfund gennem forskellige medier – fra samtalen til internettet.

Instituttets forskere producerer forskning i verdensklasse inden for en lang række spændende områder. MEFs forskning spredes som ringe i vand via den omverden, som instituttet samarbejder med  og kommunikerer med gennem:

Afdelinger og forskningscentre

Instituttets forskning er organiseret inden for afdelingerne og i særlige centre.

Du kan læse om forskningen på instituttet fordelt på de enkelte fag:

Læs om instituttets forskningscentre på deres hjemmesider: