Anne Mette Thorhauge

Anne Mette Thorhauge

Lektor

Anne Mette Thorhauge er lektor ved institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet, hvor hun er tilknyttet uddannelsen i kommunikation og it. Hendes forskningsinteresser omfatter medier i hverdagslivet i bredeste forstand, herunder computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier, og smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer. Anne Mette Thorhauge har endvidere været tilknyttet Medierådet for børn og unge gennem 10 år, først som medlem af rådet og rådets vurderingsudvalg siden som formand. Gennem denne periode har medierådet bevæget sig fra primært at være en klassificeringsmyndighed til at fungere som videnscenter og rådgivningsinstans vedrørende medier som ramme for børn leg, læring og hverdagsliv i bredere forstand. Anne Mette Thorhauge har taget aktivt del i denne videreudvikling af medierådets virkeområde og været med til at fastholde en stærk forankring i FNs børnekonvention, der sætter fokus på børns krav på beskyttelse, men også på deres frihedsrettigheder som demokratiske  medborgere. I forlængelse af dette arbejde sidder Anne Mette Thorhauge også medlem af IT-rådgivningsgruppen for folkeskolen, samarbejdsforum for digitale læringsmidler og Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer. Hun  har sideløbende taget del i udviklingen af danske computerspilbranche, herunder som ”medlæser” på den danske spilstøtteordning og ”sakkunnig” i den Nordiske pendant.

Primære forskningsområder

Børn, unge og medier

Medier i hverdagslivet

Digitale metoder

Aktuel forskning

Leder af forskningsgruppe:

Børn, Medier og Kultur

Medlem af forskningsgruppe:

Digital Communication and Aesthetics

Seneste projekter:

Computerspil og hverdagsliv

Meaning across media

Impact

Det Humanistiske Fakultet bruger min forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
Læs casen: Rådgivning og formidling af viden om børns medievaner og adfærd på digitale og sociale medier

Undervisnings- og vejledningsområder

Konceptudvikling og innovation

Empiriske undersøgelsesmetoder

Videnskabsteori

ID: 542724