Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Anita Lyngsø

Anita Lyngsø

Ph.d.-studerende

Ph.d. projektet: At studere sygepleje hjemmefra. Uddannelsesetnografiske studier af professionslæring i en netbaseret sygeplejerskeuddannelse.

I en tiltagende teknologiseret sundhedssektor anvendes it i stigende grad i hverdagen i fx sygepleje. Derfor sker der i disse år en udvikling mod at indtænke it som læringsmedie i professionsuddannelserne, hvilket har medført et hastigt voksende udbud af net-støttede og net-baserede uddannelsestilbud.
Formål med ph.d. projektet er at undersøge hvad der sker med sygeplejestuderendes professionslæring og udviklingen af professionsidentitet, når en professionsuddannelse transformeres til at blive netbaseret i den teoretiske del af uddannelsen. Ligeledes er formålet at undersøge, hvad der sker med en organisation, som har over 100 års tradition med klasserumsbaseret undervisning, når klasserummet i gængs forstand forlades.

Vejleder: Karen Borgnakke, professor, Afdelingen for Pædagogik

Projekstart: februar 2014, deltid

Tilknyttet forskningsgruppen Innovative læringskontekster

Samfinansieret af Humanistisk Fakultet og VIA University College, Sundhed.

ID: 97570003