Trine Øland

Trine Øland

Lektor

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder ligger indenfor pædagogisk sociologi og pædagogikkens historie. Jeg udforsker betydninger og effekter af velfærdsstatslig progressivisme og integrationisme, eksempelvis såkaldt progressive pædagogikformer i skoleregi, eller velfærdsarbejde med flygtninge og indvandrere i forskellige offentlige velfærdsinstitutioner.

Jeg er optaget af samspillet mellem pædagogikkers erklærede (gode) hensigter og upåagtede pædagogiske praktikker som et kompliceret kulturelt og socialt anliggende. I mere generel forstand, er jeg optaget af at udforme kritiske studier af de klassifikations- og racialiseringsprocesser, der knytter sig til lokale iværksættelser af pædagogiske og velfærdstatslige ideer og praktikker, men er relateret til internationale, globale og videnskabelige oplysningsbestræbelser.

Se mere på min engelske side.

Aktuel forskning

Jeg har netop afsluttet et sociologisk interviewstudie af velfærdsarbejdere, der arbejder med flygtninge og indvandrere i Danmark. Undersøgelsen identificerer en velfærdsdynamik af samtidig afhjælpende cirkularitet og andetgørelse i moderne velfærdsarbejde med flygtninge og indvandrere, og er således et bidrag til professionssociologien med fokus på velfærdsarbejdets symbolske og samfundsmæssige effekter. Arbejdet udkommer bl.a. i bogform: “Welfare Work with Immigrants and Refugees in a Social Democratic Welfare State” (Routledge, 2019).

I 2019 er jeg engageret i to projekter. For det første projektet ”Flygtningeankomster og velfærdsdynamikker i Danmark, 1978-2016”. Projektet studerer racialiseringsprocesser i velfærdsprofessionelt arbejde med nyankomne flygtninge, hhv. vietnamesere i 1970’erne, bosniere i 1990’erne og syrere i 2010’erne. Fokus er på velfærdsarbejdets sociologiske effekter og velfærdsprofessionernes agens i et postkolonialt perspektiv. Materialegrundlaget er primært fagblade for hhv. pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker, men også blade fra Kommunernes Landsforening og civilsamfundsorganisationer. Projektet udføres i et samarbejde med VIA University College ved Marta Padovan-Özdemir.

For det andet projektet ”Tværfaglighed, problembaseret læring og skoleledelse i folkeskolens praksis”. Projektet studerer de pædagogiske praktikker, der ledsager den erklærede fleksible og skemaløse skole. Fokus er på hvordan skolefagene anvendes, integreres og/eller overskrides, samt hvilke former for elevadfærd og kompetencer pædagogikken normaliserer hhv. problematiserer. Materialegrundlaget er et observationsstudie af projektforløb i 3.-5. klasser samt interview med tilknyttede voksenteam (lærere, pædagoger og ledelse). Projektet er del af et bogprojekt om tværfaglighed på tværs af uddannelsessystemet i samarbejde med forskere fra IND (Katrine Lindvig), CBS (Marie Ryberg) og KP (Sofie Sauzet).

Se iøvrigt min engelske side

Jeg er desuden afdelingsleder for Afdeling for Pædagogik (siden 2013), ph.d.-koordinator for ph.d.-studerende i Afdeling for Pædagogik (siden 2013), leder af forskningsgruppen Velfærdsarbejdets sociologi og historie (siden 2014), medlem af forskningsgruppen Børn, Medier og Kultur, formand for faggruppen for Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt arbejde  (siden 2015), og redaktør af Dansk pædagogisk Tidsskrift (siden 2003).

Jeg er p.t. vejleder for fire ph.d.-studerende og bi-vejleder for en ph.d.-studerende.

Undervisnings- og vejledningsområder

I forårssemestret 2019 skal jeg varetage specialeseminaret på kandidatuddannelsen i pædagogik.

Tidligere har jeg på BA-niveau hovedsagelig undervist i historiske, sociologiske og metodisk orienterede moduler samt varetaget BA-projektseminaret og vejledning i bachelorprojekter. 

På KA-niveau har jeg undervist i moduler som 'Pædagogik som videnskab/forskningsfelt', ’Socialisering, opdragelse og uddannelse’ og ’Professioner og institutioner’ (som ikke eksisterer mere) og varetaget vejledning i forbindelse med projektorienterede forløb med og uden empirisk undersøgelse samt været ansvarlig for gennemførsel af specialeseminar i flere perioder.

Jeg vejleder helst i problemområder, der tangerer mine forskningsområder, men er ikke afvisende overfor andre vigtige og vedkommende projekter.

I forbindelse med vejledning kan det være gavnligt at vide, at min tilgang til pædagogikfaget i nogen udstrækning er baseret på en bearbejdning af de mangfoldige og fleksible måder den franske sociolog Pierre Bourdieu arbejder med sociologi og uddannelsessociologi på. Mine teoretiske og analytiske tilbøjeligheder i øvrigt er præget af greb i og inspiration fra følgende forfatterskaber og videnskabelige skoledannelser, i forskellige kombinationer afhængig af forskningsformål: Emile Durkheim, Marcell Mauss, Max Weber, Norbert Elias, Erving Goffman, Georg Simmel, etnometodologi, Ning de Coninck-Smith, Paula S. Fass, Margaret Scotford Archer, samtidshistorie, historisk sociologi, stats- og livsformsteori, magtanalyser, postkoloniale og postmoderne analyser, Donald Broady, Staf Callewaert, prakseologi, historisk epistemologi, prosopografi, Loïc Wacquant, Agnés van Zanten, Stephen Ball, Michèle Lamont, Luc Boltanski, velfærdsstatsforskning, dispositiv-historie, Michel Foucault og heraf afledte inspirationer som fx Kenneth Hultqvist, Mitchell Dean, Nikolas Rose og Thomas S. Popkewitz. Thomas Ziehe og Anthony Giddens´ modernitetsperspektiver er kendt stof, ligesom Basil Bernstein er det, dertil kommer etnografisk og antropologisk kulturteori som det vil føre for vidt at opremse her.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  ‘‘Human potential’ and progressive pedagogy: a long cultural history of the ambiguity of ‘race’ and ‘intelligence’’

  Øland, T., 2017, Sociology of Education II. Ball, S. J. (red.). London: Routledge, (Routledge's Major Themes in Education series).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Reformpædagogik - progressiv pædagogik

  Øland, T., 20 jan. 2017, Didaktikhåndbogen: Teorier og temaer. Laursen, P. F. & Kristensen, H. J. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 107-127 20 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  The Social Making of Educational Theory: Unravelling How to Understand the Content, Emergence, and Transformation of Educational Theory

  Øland, T. & Sandbjerg Hansen, C., 24 nov. 2014, I : Nordic Journal of Educational History. 1, 2, s. 3-26 24 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Integrationisme i pædagogisk forskning og professionalisme

  Øland, T. & Larsen, V., 2011, I : Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5, 1, s. 5-16 12 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 8942