Joachim Schmidt Wiewiura

Joachim Schmidt Wiewiura

Ph.d. stipendiat

Ph.d.-studerende i filosofi ved Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet, med kandidatgrad i filosofi, KU, og tilvalg i økonomi og økonomihistorie fra Uppsala Universitet, Sverige. Studier i filosofi/politik/æstetik ved European College of Liberal Arts, Berlin. Har undervist i videnskabsteori (Niels Bohr Institutet, KU) og teknologifilosofi (ITU).

Mit projekt vedrører informationers rolle i (mis)dannelsen af offentligheder; forskellen på offentlige signaler og offentlig mening; informationsdynamikker (fx polarisering); offentlighedernes idéhistorie.

Jeg er interesseret i politisk filosofi, offentlige rum, arkitekturfilosofi, by/urbane områder, videnskabsteori, økonomiske modellers repræsentationsmuligheder, samt tænkere som Hegel, Simmel og Sloterdijk.

Jeg vejleder gerne opgaver.

Undervisnings- og vejledningsområder

Politisk filosofi, offentligheders idéhistorie, informationel krigsførelse, arkitekturfilosofi, urbanitet samt tænkere som Hegel, Simmel og Sloterdijk.

ID: 147716522