Martin Blok Johansen

Martin Blok Johansen

Ekstern lektor

Arbejder primært med forskningsprojekter, der undersøger forholdet mellem æstetik og pædagogik.

Andet:

Primære forskningsområder

  • Potentialer i vanskeligheder og modstand
  • Brudfeltet mellem æstetik og pædagogik
  • Litteraturpædagogik
  • Uddannelses- og professionsforskning

Deltager pt. i PIQUED, der undersøger, hvordan uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. På baggrund af international forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybdegående, empirisk dataindsamling hos interessenter fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, som bidrager til forøget uddannelseskvalitet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejleder specialestuderende i emner inden for de nævnte forskningsområder og generelt inden for pædagogikkens filosofi- og idéhistorie

ID: 37390965