Tine Hindkjær Madsen

Tine Hindkjær Madsen

Ph.d. stipendiat

Interesseområder

  • Politisk legitimitet
  • Demokrati og civil ulydighed
  • Epistemisk ydmyghed og arrogance
  • Ekspertstyre og ekspertise
  • Frihed og fordelingsretfærdighed
  • Moralsk realisme

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Politisk filosofi
  • Etik
  • Anvendt filosofi

Aktuel forskning

I min ph.d.-afhandling undersøger jeg, hvornår demokratiske borgere har moralsk ret til at begå civil ulydighed, dvs. at bryde loven med det formål at skabe politisk forandring. Anvendelsen af civil ulydighed i et liberalt demokrati skaber et moralsk dilemma: på den ene side bør borgere i demokrati følge de love og politikker, der er vedtaget ved et demokratisk flertal. På den anden side kan selvsamme love være så uretfærdige, at det er moralsk begrundet at tage ekstraordinære midler i brug for at få flertallet til at ændre politisk kurs. I projektet undersøger jeg underspørgsmål som: er aktivister epistemisk arrogante? Har borgere i et liberalt demokrati en moral ret til at begå civil ulydighed, selv når deres sag ikke er godt begrundet? Er det nogensinde legitimt at forkaste den demokratiske majoritets autoritet, fordi man ved, at majoriteten har truffet en dårlig beslutning?

Projektet er financieret af det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet og tilknyttet forskningsgruppen for praktisk filosofi. Klemens Kappel er vejleder på projektet.

ID: 143257544