Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Eva Bertelsen

Eva Bertelsen

Adjunkt

Aktuel forskning

Jeg arbejder aktuelt med to projekter:

Fra kvindehuse til offentlige institutioner – om institutionaliseringen af det pædagogiske og psykologiske arbejde med voldsramte kvinder og børn i Danmark siden 1978

Dette projekts formål er at beskrive den danske krisecenterbevægelse institutionelle historie og særligt udviklingen i det pædagogiske og psykologiske arbejde med voldsramte kvinder og børn, der er udført i regi af krisecentrene siden 1978, hvor det første kvindekrisecenter blev oprettet, samt at forstå de transformationer, der er sket i dette arbejde i relation til den udvikling der har været i statens måde at interessere sig for dette arbejde. Både i form af handlingsplaner og nationale strategier, men også i forhold til den øgede styring af centrene i og med institutionaliseringen. Projektet skal bidrage med historieskrivning om en periode og en praksis, der er mangelfuldt beskrevet, særligt i forhold til at skrive krisecentrenes korte historie, som en historie, der kondenserer træk ved statens organisering og såkaldte ’modernisering’ af sine velfærdsaktiviteter.

Projektet er knyttet til og diskuteres i satsningsområdet Velfærdsarbejdets sociologi og historie.

Se mere: https://mef.ku.dk/forskning/fokusomraaderogprojekter/velfaerd/

Moderne learning environments - i primær, sekundær og tertiær uddannelse

Dette projekts formål er at undersøge konkrete moderne uddannelsesbyggerier, deres opkomst og særligt ideologiske ophav. På tværs af institutionsniveauer spores enslydende forestillinger om bygningernes opdragende og kulturændrende kraft. Projektet søger at forstå disse forestillingers opkomst, samt disses rejsen over lande- og institutionsgrænser.

 

ID: 542342