Tine Brøndum

Tine Brøndum

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

I min ph.d. Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere analyserer jeg en række lærerstuderende selvfortæller. Heri interesserer jeg mig for hvordan de studerende fortæller om forskellige elementer af deres skoleerindringer, livs- og læringshistorier i deres forsøg på at forstå sig selv som kommende lærere. Herunder afsøges det bl.a., hvordan de studerende skaber sammenhæng mellem erindringer og fremtidsforventninger, og hvordan de positionerer sig i relation til dominerende normer og minoritets- og majoritetsfællesskaber.

Med det afsæt er det afhandlingens formål at afsøge nye vinkler på skolens reproduktion fra et narrativt perspektiv med fokus på oplevelser af andetgørelse, kategorisering samt de normer, der omgiver skolen.

Arbejdet kombinerer narrativ hermeneutisk og poststrukturalistisk teori og afsøger bl.a. spørgsmål om, hvordan forskellige subjektpositioner bliver mulige inden for læreruddannelsens kulturelle rum og fag, og hvordan individer på forskellig vis træder ind i, afviser eller forhandler disse positioneringstilbud.

Dertil diskuterer afhandlingen med afsæt i fagmodulet KLM, aktuelle faglige og didaktiske rammer for at etablere inklusive, kulturelt mangfoldige undervisningsmiljøer på læreruddannelserne. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Aktuelt underviser jeg på BA uddannelsen i Pædagogik i faget Komparativ pædagogik og globalisering samt Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi. Derudover vejleder jeg BA-projekter, Projektforløb m.m.

Jeg har tidligere undervist i på BA og KA niveau på pædagogik på SDU, herunder bl.a. i fagene Pædagogisk teori, Interkulturel pædagogik og kommunikationsteori. 

Derudover har jeg tidligere undervist i forskellige andre sammenhænge og fora. Herunder har jeg bl.a. afholdt lærerkurser samt temadage og workshops m.m. for elever i gymnasiet og folkeskolen såvel som for universitetsstuderende. 

En anden gren i mine interesseområder for både undervisning, vejledning og forskning omhandler problematikker knyttet til etnicitet, religion, identitetspolitik, nationalisme og diskrimination. Dette gælder eksempelvis som det udformer sig i relation til uddannelsespolitik i splittede samfund, herunder eksempelvis i relation til uddannelsesproblematikker i Bosnien efter krigen i 1992-95.

Endelig har jeg undervist om og udviklet undervisningmateriale om bl.a. medborgerskabsuddannelse, Holocaust, racisme, folkedrab samt menneskerettigheder. 

ID: 164257246